УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області

» Про Службу » Структура

Структура

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 Головний бухгалтер -

Обуховський Михайло Веронійович

 

Займається організацією обліку фінансово-господарської діяльності Служби, проводить розрахунки з усіма учасниками інвестиційного циклу; веде контроль за схоронністю власності організації, цільовим використанням коштів і матеріальних цінностей, суворим дотриманням режиму економії і господарського розрахунку. Надає статистичну і бухгалтерську звітність.

78-32-45

e-mail: buhg_hm@ukravtodor.gov.ua

Фінансово-економічний відділ

Начальник - Смірнова Людмила В'ячеславівна

Прогнозує та реалізує державну політику стосовно розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування  в області. Розробляє перспективні та поточні плани розвитку дорожнього господарства, кошториси доходів і видатків на утримання апарату служби. Веде контроль за своєчасним використанням коштів. Забезпечує фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання мережі автомобільних доріг загального користування, мостів, штучних споруд згідно законодавства. Приймає і розробляє оперативні дані по виконанню обсягів дорожніх робіт.

 

78-32-51

e-mail:

finans_hm@ukravtodor.gov.ua

Тендерно-договірний відділ

 Начальник – Адуканець Леся Василівна 

Забезпечує проведення процедур закупівель з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, мостів та штучних споруд. Готує за результатами проведення процедур закупівель з підприємствами договори на виконання робіт та послуг у будівництві, реконструкції, капітального та поточного ремонту, а також утримання автомобільних доріг. Відповідає за актуалізацію контрактів і веде роботу в межах договорів, які відносяться до компетенції відділу. Веде реєстрацію договорів (контрактів). 

 

78-32-50

 e-mail: tenderhm@ukravtodor.gov.ua

tenderhm@ukr.net

 

  Відділ інвестиційно-кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту  

Начальник - Зубар Віталій Петрович

Здійснює контроль за правильністю складання підрядними організаціями договірних цін, актів виконаних робіт. Розробляє проектно-кошторисну документацію на поточни ремонт та утримання автомобільних доріг. Готує завдання на розробку проектно-кошторисної документації. Організовує проведення погоджень, затвердження та перезатвердження проектно-кошторисно документації. Приймає участь у складанні планово-розрахункових цін на будівельні матеріали та конструкції. Проводить вхідний контроль проектно-кошторисної документації об"єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів. Розробляє інвестиційні проекти та програми, перспективні плани розвитку шляхового господарства у Хмельницькій області. 

74-22-28

investhm@ukravtodor.gov.ua

Відділ ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху


Начальник – Пірогов Сергій Іванович

Організовує роботу з ремонту та утримання автомобільних доріг та штучних споруд. Здійснює нагляд та контроль за технічним станом автодоріг, мостів та штучних споруд. Розробляє заходи щодо поліпшення технічних характеристик доріг і створення безпечних умов руху транспорту. Розробляє проекти відповідей на скарги, пропозиції, листи та звернення громадян, доручення органів виконавчої влади з питань утримання автодоріг.

78-32-48

e-mail: vredhm@ukravtodor.gov.ua

Відділ якості, технічного контролю та нових технологій

Начальник – Тишенко Василь Павлович

    Контролює якість виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та штучних споруд згідно встановлених нормативів. Несе відповідальність за забезпечення необхідної якості будівельних та ремонтних робіт. Бере участь у проведенні робочими приймальними комісіями перевірок якості окремих конструкцій та вузлів, обладнання, видів робіт. Забезпечує лабораторний контроль відповідності якості матеріалів і готової продукції стандартам та технічним умовам.

 

 78-32-47

e-mail: tehkontr_hm@ukravtodor.gov.ua

Юридичний відділ

Начальник - Фролова Олена Володимирівна

Контролює відповідність вимогам законодавства проектів наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, бере участь у підготовці цих документів, приймає міри про відміну або заміну актів, виданих з порушенням діючого законодавства. Бере участь у підготовці і укладанні контрактів та договорів, веденні претензійно-позовної роботи. Здійснює облік і зберігання судових справ, їх ведення. Організовує своєчасне оформлення приймання, переведення та звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами, облік особового складу, видання довідок, збереження і заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів.

78-32-46

e-mail: yristhm@ukravtodor.gov.ua

Лабораторія з контролю якості виробництва

 

 Начальник – Тимошенко Михайло Миколайович

Контролює якість виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та штучних споруд згідно встановлених нормативів. Несе відповідальність за забезпечення необхідної якості будівельних та ремонтних робіт. Бере участь у проведенні робочими приймальними комісіями перевірок якості окремих конструкцій та вузлів, обладнання, видів робіт. Забезпечує лабораторний контроль відповідності якості матеріалів і готової продукції стандартам та технічним умовам.

 

 

78-32-59

e-mail: laborhm@ukravtodor.gov.ua